Jdi na obsah Jdi na menu
 


Koncepce sport.výchovy - mladší přípravka U8

 

 

Mladší přípravka U8

 

Motto kategorie „JSEM KOUZELNÍK S MÍČEM“

 

Základní charakteristika pro trénink:

- prodlužuje se doba soustředění se

- některé děti začínají inklinovat k malým skupinovým aktivitám

- děti jsou citlivé na jakékoliv nadávky, chtějí ,aby je měli všichni rádi

- imitují známé hráče, nosí jejich dresy

- přetrvává malý smysl pro tempo, běhají, až nemůžou

- nutnost dodržovat pauzy na pitný režim

- začíná se vyvíjet fyzická koordinace - vznikají pohybové rozdíly mezi dětmi

- často, někdy i zbytečně padají

- stále je moc nenuťme přihrávat

 

Cíl: hra 1 na 1 s vykláněním (čelné postavení, bočné postavení, zádama k bráně) – změna cvičení po 6 týdnech učení

 

Obsah učení fotbalu v ml.přípravce:

1. zábavné cvičení a hry na individuální činnost s míčem – každý má míč

2. zábavná silově-rychlostně-obratnostní cvičení a pohybové hry (stimulují všeobecní i fotbalový rozvoj zábavnou formou

3. fotbalové hry a cvičení 1:1

4. fotbal dvojic až pětic , poziční hry (bagovky)

 

Etapa základního tréninku

 

Základní charakteristika:

- velké pohybové a fotbalové rozdíly mezi jendotlivými hráči způsobené nejen vývojovými rozdíly dětí ,ale také příchodem nových hráčů, kteří si na tréninkový proces teprve začínají zvykat

- prohlubování osvojených schopností a dovedností

- rozvoj motorických, rychlostních a koordinačních dovedností a postupné řetězení osvojených dovedností spolu se základními fotbalovými dovednostmi

 

V této kategorii nadále převažuje preference individuálního herního výkonu nad týmovým a rozvoj herních činností jednotlivce, učení se novým motorickým a koordinačním dovednostem. Nadále se u dětí rozvíjí univerzálnost a rotace na různých postech.

 

Technické požadavky:

- automatizace pohybových dovedností se zapojením dalších vjemových prvků

- schopnost používat obě nohy pro přihrávku po zemi, vzduchem, na různé vzdálenosti

- přihrát v pohybu, i z místa

- přesně střílet na branku

- hra na různých postech

- rozvoj a stimulace klamných pohybů těla

- učení techniky převzetí míče

- učení krytí míče

- naučit se přijmout trest

- snaha osvojené dovednosti postupně provádět ve vyšší rychlosti

 

Taktické požadavky:

- běh do prostoru pro příjem míče

- pozice v délce a šířce hřiště

- nesledovat jen míč, ale i hráče

- obsazování hráče a bránit soupeře

- naučit se hrát na různých postech

- učíme krýt míč, když driblujeme (vedeme míč)

 

Cíle:

- návyk na pravidelnost tréninků, zápasů (turnajů) a věcí s nimi souvisejícími (chování, úcta k soupeři, dochvilnost, samostatnost, převlékání, hygiena a pod.)

- prohlubování osvojených pohybových schopností a dovedností

- využití radosti z fotbalu k získávání základní fotbalové techniky (využití různých pohybových her a průpravných her a průpravných cvičení)

- zdokonalování fotbalových dovedností

- uplatňování naučených základních dovedností ve hře, prostorová orientace ve hře

- rozvoj herních činností jednotlivce

- rozvoj techniky práce s míčem

- obecný tělesný rozvoj

- osvojení a zvládnutí základních fotbalových pravidel – rozehra na začátku utkání nebo po vstřelené brance , autová rozehra, rohový kop, faul, rozehra brankáře a pod.

 

Forma:

- různé modifikace průpravných her (mrazík, kraby, různé honičky...)

- průpravná cvičení prvního a druhého typu (Coerver)

- využívání přirozené hravosti a soutěživosti dětí

- důležitá komunikace a spolupráce mezi trenérem a hráči, která navozuje vhodnou atmosféru při tréninku

- různé formy fotbalu na malém prostoru s nízkým počtem hráčů inspirované „pouličním fotbalem“ tak, aby hráči byli neustále zapojeni do hry a pracovali s míčem, čímž rozvíjí individuální kreativitu při hře

 

Trenérské cíle:

- vytvářet přátelskou atmosféru a vztahy hráč – hráč , hráč – trenér

- chovat se v zájmu společnosti – být pro hráče vzorem v každé situaci

- formovat jendotlivce nejen po sportovní stránce, ale i po stránce sociální a psychické

- být trpělivý , nevytvářet na hráče časový nebo výkonnostní tlak

- zavést týmová pravidla pro hráče, rodiče i trenéry a dbát na jejich dodržování

- častá komunikace s rodiči, informovat rodiče o „stylu“ hry – proč, jak, s jakým cílem danou věc děláme

- podporovat obounohost, kreativitu hráčů a radost ze hry

- využívat přirozenou soutěživost hráčů, vždy si najít místo pro pochvalu

- motivovat hráče k pohybu pomocí zábavných cvičení a her – využívat radost ze hry

- v tréninku neustále opravovat i drobné chyby – klást důraz na detaily

- přizpůsobit cvičení dovednostem dětí

- komunikace s hráči během tréninků a zápasů nenátlakovou formou – pomocí otázek, popřípadě návrhů variant zlepšení (provedení)

- z taktických pokynů platí pouze jeden – máme míč = od sebe, nemáme míč = k soupeři (1 na 1), zbytek řešení nechat na samostatném rozhodování hráčů

- nechat hráče co nejčastěji volně hrát – rozvíjí se kreativita a radost ze hry

 

Tréninkové zásady:

- využívat především skupinovou formu tréninku – malé skupiny = hodně aktivity

- zvyšovat přesnost pohybů (z hrubých na jemné) a postupně odstraňovat pohybovou nadbytečnost

- rozvíjet rychlost, koordinaci a pohyblivost

- zavést základy strečinku (na začátku TJ dynamický, na konci TJ statický – přesnost provedení) a atletické abecedy (lifting, skupink, zakopávání) s důrazem na kvalitu provedení - „houpavý“ kotník, běžecké ruce, narovnané tělo, zvednutá brada

- do tréninku zařadit kroková a dynamická cvičení s využitím pomůcek (koordinační pásy, překážky, kruhy, slalomy apod.)

- rozvíjet pocit míče a práci s ním – různorodá cvičení a hry s míčem (optimálně každý hráč má míč), postupný nácvik fotbalových koníčků (vracení míče do ruky – koníčky s míčem v tašce – senseball – koníčky( s jedním dopadem, koníčky bez dopadu ) - využití cvičení COERVER

- stále využívat pohybové hry a průpravná cvičení , která jde postupně obměňovat (ztížit) tak, abychom postupně došli k požadovanému provedení – neustále opravovat a dbát na kvalitu provedení

- do tréninku zařadit úpolové hry a cvičení

- rozvíjet základní fotbalové dovednosti – vedení míče, zpracování míče, převzetí míče ( do stran, optimálně z pohybu do pohybu) , pokrytí míče, obcházení soupeře, základ přihrávky a střelby přímým nártem

- v tréninku využívat různých druhů a velikosti míčů (míč vel. 3, míč vel.1, minimíč, tenisový míč, míč na rugby, reakční míč, měkký míč, volejbalový míč, pěnový míč…), možnost využít i více míčů současně

- při nácviku využívat metody napodobení – jednoduchý a efektivní způsob – nutnost správného provedení, pro ukázku lze využít i jedince, který danou dovednost zvládá

- hra v malém počtu hráčů

 

Organizační zajištění:

- trénink 3x týdně – 75 až 90 minut (2x „fotbalový , 1x gymnastika/atletika + hry)

- počet dětí maximálně 8 na jednoho trenéra

 

 

Skladba tréninku:

50 % - fotbalové hry a cvičení 1:1 (fotbal dvojic až ctveřic, poziční hry)

25 % - cvičení na individuální činnost s míčem

25 % - zábavná silově-rychlostně- obratnostní cvičení a pohybové hry

 

Struktura tréninkové jednotky

 

Úvodní část - cca 10 minut

- zahřátí a nachystání („naladění“) hráčů na trénink pomocí pohybových her s míčem, opakování práce s míčem, zapojit zábavnou formou obratnostní nebo technické prvky, koordinační cvičení

- hry – chytačky s míčem i bez míče, ocásky, mrazík… (rychlost a klamivé pohyby)

 

Průpravná část – cca 15 minut

- základ dynamického strečinku se zaměřením na koordinaci pohybů a flexibilitu + případná kontrola zkrácení svalstva pomocí jednoduchých cvičení

- nácvik základních dovedností – vedení míče, obcházení soupeře, převzetí míče, přihrávka,slalom s míčem, cvičení Coerver

- nácvik nové dovednosti s míčem

- soutěže v rychlostních úsecích s míčem

 

Hlavní část – cca 30-45 minut

- cvičení se zaměřením na souboj 1 na 1

- upravená menší forma hry (2 na 2 , 3 na 3, maximálně 4 na 4, hra na více branek, malé formy her...)

 

 

Závěrečná část – cca 10 minut

- zklidnění organizmu zábavnou, ale nenamáhavou formou a závěrečné protažení

- kompenzační cvičení

 

 

 

 

 

 

Trénink gymnastika/atletika – gymnastická a pohybová cvičení – 60 minut + 20 minut hra

 

Atletika-

- technika běhu (nohy, ruce, tělo)

- běžecká abeceda – lifting, skipink, zakopávání,bočné cvaly, předkopávání…

- koordinační žebřík

- rychlostní cvičení

Koordinace-

- cvičení s koordinačním žebříkem (stabilita)

- běh přes překážky (nohy, ruce, tělo)

- nízká krokovka aj.. (frekvence)

- rychlé nohy (špičky, tělo)

Rychlost-

- startovní (ze sedu, vleže, lehu…)

- na pokyn trenéra (otočením…)

- rychlostní vytrvalost (5,10,15,20,25 m)

Balanční cvičení-

- trampolína (salta, roznožky…)

- rovnováhová cvičení (na jedné noze, vleže…)

- stabilizace celého těla (s míčem, bez míče)

Síla-

- úpolová cvičení (přetlačování, zvedání, otáčení…)

- shyby, kliky, zpevňovací cviky

- skoky z místa (obounož, po jedné noze, výskok, trojskok…)

Gymnastika-

- kotouly vpřed, vzad, rozkročmo, letmo

- přemet stranou (hvězda), salto

- šplhání, skok přes švihadlo aj.

- překážkové dráhy

 

 

 

Utkání / turnaje:

- nezdůrazňovat, nepočítat a nezveřejňovat výsledky (možnost výzvy, kolik vyhrajeme na kličky a pod.), i tak je cílem vstřelit co nejvíce branek a co nejméně jich dostat

- žádná specializace na posty, střídání hráčů v brance

- hra po zemi i pod tlakem již od brankáře - „CHYBA JE NORMÁLNÍ ZNAK UČENÍ“

- snaha zapojit do hry prvky naučené z TJ – obcházení soupeře

- důraz na individuální práci s míčem a hru 1 na 1, nevolat „přihraj“ (vlastní volba)

- nechat hráče samostatně se rozhodnout (poté možnost opravit jestli by to nebylo lepší jinak)

 

Domácí úkoly – cvičení senseball, drilová cvičení

 

Hráčské posty:

U8 využívá rotace hráčů na různých postech včetně brankařů

 

Scoutink:

Hráči trénují podle dohody 1-2 tréninky v FK Hodonín + 1 trénink ve svém mateřském klubu za který hrají soutěžní zápasy

 

Rodče:

- pravidelné informační schůzky (jednou za měsíc nebo dva měsíce) – informovat rodiče o plánech na další období a o stylu hry – proč, jak, s jakým cílem

- dodržování nastolených týmových pravidel, možnost o doplnění těchto pravidel ze strany rodičů

- upozornit rodiče na slušné chování při zápasech (turnajích)

- nevolat na hráče během utkání (turnaje) co mají dělat – nechat hráče samostatně se rozhodnout

- hodnocení chyb nechat na trenérech – pouze chválit a povzbuzovat